Πειραματική Εφαρμογή Νέων ή Τροποποιημένων Προγραμμάτων Σπουδών

 1. Στο πλαίσιο του νέου προγράμματος σπουδών της πληροφορικής υλοποιήθηκε η πιλοτική διδασκαλία του προγραμματισμού με τη γλώσσα Python σε μαθητές Γυμνασίου σε συνδυασμό με δραστηριότητες υπολογιστικής σκέψης.

  1. Πρόγραμμα Σπουδών

  2. Αποτίμηση της πιλοτικής διδασκαλίας του προγραμματισμού με τη γλώσσα Python σε μαθητές Γυμνασίου

  3. Από το Scratch στην Python. Μια έρευνα σε μαθητές Γυμνασίου

  4. Υποδειγματικές Δραστηριότητες

   1. Σειριακή / Δυαδική Αναζήτηση

   2. Παίγνιο Πέτρα - Ψαλίδι - Χαρτί