Δημοσιεύσεις (Διάχυση των δράσεων)

  1. Βραχνός, Ε. (2018). Διερεύνηση των αντιλήψεων μαθητών Γυμνασίου για τις γλώσσες προγραμματισμού 10th Conference on Informatics in Education, ISBN: 978-960-578-045-6 , σελ. 65-74.

  2. Βραχνός Ε & Τζιμογιάννης Α (2018). Προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου στους αλγόριθμους ταξινόμησης. Μια συγκριτική ανάλυση. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Διδακτική της Πληροφορικής", Θεσσαλονίκη, ISBN: 978-618-83186-1-8, σελ. 110–117. 

  3. Βραχνός, Ε. & Κατσένη, Μ. (2017). Δυσκολίες των μαθητών στην κατανόηση των τύπων δεδομένων και των μεταβλητών της γλώσσας προγραμματισμού Python. 9th Conference on Informatics in Education, Πειραιάς, Οκτώβριος 2017, ISBN: 978-960-578-032-6, σελ. 70-79.

  4. Βραχνός, Ε. & Κατσένη, Μ. (2017). Αποτίμηση της πιλοτικής διδασκαλίας του προγραμματισμού με τη γλώσσα Python σε μαθητές Γυμνασίου. 9th Conference on Informatics in Education, Πειραιάς, Οκτώβριος 2017, ISBN: 978-960-578-032-6, σελ. 80-90.

  5. Βραχνός, Ε. & Ντούσκα, Σ. (2016). Όμιλος Αλγοριθμικής στο Ζάννειο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά. 8th Conference on Informatics in Education, Πειραιάς, Οκτώβριος 2016, ISBN: 978-960-578-023-4, σελ.146-155.

  6. Βραχνός Ε & Τζιμογιάννης Α (2016). Προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών στους αλγορίθμους ταξινόμησης. Ποιον αλγόριθμο επινοούν; 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Διδακτική της Πληροφορικής". ISBN 978-960-88359-9-3,  ISSN 2529-0908, σελ. 61-68 .

  7. Βραχνός, Ε. & Ντούσκα, Σ. (2015). Από το Scratch στην Python. Μια έρευνα σε μαθητές Γυμνασίου. 7th Conference on Informatics in Education, Πειραιάς, Οκτώβριος 2015, ISBN: 978-960-578-010-4, σελ. 26-35.