Ενδοσχολικές Έρευνες

  1. Διερεύνηση των αντιλήψεων μαθητών Γυμνασίου για τις γλώσσες προγραμματισμού.

  2. Προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου στους αλγόριθμους ταξινόμησης. Μια συγκριτική ανάλυση.

  3. Δυσκολίες των μαθητών στην κατανόηση των τύπων δεδομένων και των μεταβλητών της γλώσσας προγραμματισμού Python.

  4. Προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών στους αλγορίθμους ταξινόμησης. Ποιον αλγόριθμο επινοούν;

  5. Από το Scratch στην Python. Μια έρευνα σε μαθητές Γυμνασίου.

  6. Διερεύνηση των στάσεων και των αντιλήψεων των μαθητριών για τον προγραμματισμό υπολογιστών.

  7. Διερεύνηση των στάσεων και των αντιλήψεων των μαθητών για την εξ αποστάσεως διδασκαλία του μαθήματος της πληροφορικής.

  8. Διερεύνηση των στάσεων και των αντιλήψεων των μαθητών για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (2021).