Ο όμιλος Αλγοριθμικής και Διαστημικής έχει δυο βασικούς στόχους.

Ο πρώτος αφορά την αλγοριθμική επίλυση προβλημάτων η οποία βρίσκεται στην καρδιά της επιστήμης της πληροφορικής. Οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με την επίλυση προβλημάτων, την κατάστρωση λύσεων, την ανάπτυξη στρατηγικών και γενικότερα τις βασικές αρχές της αλγοριθμικής σκέψης. Όλα αυτά υλοποιούνται στο εργαστήριο πληροφορικής ακολουθώντας μια καθαρά διερευνητική και ανακαλυπτική προσέγγιση, μέσω της κωδικοποίησης των αλγορίθμων στη γλώσσα προγραμματισμού C++. Οι μαθητές σχεδιάζουν τις λύσεις τους, τις ελέγχουν στο προγραμματιστικό περιβάλλον, ανιχνεύουν τυχόν λάθη και επανασχεδιάζουν τον αλγόριθμό τους, μέχρι να καταλήξουν στη βέλτιστη λύση.

Ο δεύτερος στόχος είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τις σύγχρονες εφαρμογές της πληροφορικής που επηρεάζουν την καθημερινή τους ζωή. Όχι όμως από την θέση του απλού χρήστη – καταναλωτή αλλά από την θέση του δημιουργού.

Οι μαθητές θα αναπτύξουν τις δικές τους εφαρμογές και θα σχεδιάσουν και θα υλοποιήσουν σε Python πειράματα στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, μέσα από την συμμετοχή τους στους διαγωνισμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος Mission Space Lab και Mission Zero.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:


Διαγωνισμός Astro PI Space Lab στο Ζάννειο Γυμνάσιο


Ένας ακόμα σκοπός του ομίλου είναι η συμμετοχή των μαθητών στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πληροφορικής.

Ο όμιλος θα λειτουργεί ένα δίωρο μια φορά την εβδομάδα μετά το πέρας των μαθημάτων και απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου.
Μπορείτε να μάθετε περισσότερα αν περιηγηθείτε στον δικτυακό τόπο του ομίλου: http://evripides.mysch.gr/forum