Ζάννειο Πειραματικό Γυμνάσιο

Όμιλος Αλγοριθμικής

[1] Πληροφορίες για τον Όμιλο Αλγοριθμικής

[2] Μαθήματα 2017-2018

[3] Θεμελιώδη προβλήματα της Πληροφορικής

[4] Λογικοί και Αλγοριθμικοί Γρίφοι

[5] Γλώσσες και Περιβάλλοντα Προγραμματισμού

[6] Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής

Τα Μαθηματικά και η Πληροφορική στην Τέχνη

[7] Πληροφορίες για το Πρόγραμμα

[8] Συναντήσεις 2017-2018

Πληροφορική

[9] Α Τάξη

[-] Β Τάξη

[-] Γ Τάξη

2014-2015

[-] Συναντήσεις Ομίλου 2016-2017

[-] Μαθήματα

Πρόσθετες επιλογές

Σύνδεση

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση