Ζάννειο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά

Όμιλος Αλγοριθμικής

[1] Πληροφορίες για τον Όμιλο Αλγοριθμικής

[2] Συναντήσεις Ομίλου 2016-2017

[3] Θεμελιώδη προβλήματα της Πληροφορικής

[4] Λογικοί και Αλγοριθμικοί Γρίφοι

[5] Γλώσσες και Περιβάλλοντα Προγραμματισμού

[6] Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής

Πληροφορική

[7] Α Τάξη

[8] Β Τάξη

[9] Γ Τάξη

2014-2015

[-] Μαθήματα

Πρόσθετες επιλογές

Σύνδεση

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση