Ζάννειο Πρότυπο Γυμνάσιο

Όμιλος Αλγοριθμικής

[1] Όμιλος Αλγοριθμικής και Υπολογιστικής Σκέψης 2020-2021

[2] Πληροφορίες για τον Όμιλο Αλγοριθμικής

[3] Μαθήματα 2017-2018

[4] Θεμελιώδη προβλήματα της Πληροφορικής

[5] Λογικοί και Αλγοριθμικοί Γρίφοι

[6] Γλώσσες και Περιβάλλοντα Προγραμματισμού

[7] Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής

Τα Μαθηματικά και η Πληροφορική στην Τέχνη

[8] Πληροφορίες για το Πρόγραμμα

[9] Συναντήσεις 2017-2018

Πληροφορική

[-] Α Τάξη

[-] Β Τάξη

[-] Γ Τάξη

2014-2015

[-] Συναντήσεις Ομίλου 2016-2017

[-] Μαθήματα

Πρόσθετες επιλογές

Σύνδεση

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση