Τα Μαθηματικά και η Πληροφορική στην Τέχνη > Πληροφορίες για το Πρόγραμμα

Με τι θα ασχοληθούμε σε αυτό το πρόγραμμα?

(1/1)

evry:
Παρακάτω δίνω κάποιες πηγές που έχουν ενδιαφέρον και τις οποίες θα μελετήσουμε μαζί:

Νευρωνικά Δίκτυα - Τεχνητή Νοημοσύνη και Van Gogh

http://www.subsubroutine.com/sub-subroutine/2016/11/12/painting-like-van-gogh-with-convolutional-neural-networks

https://deepart.io/

Μαθηματικά και Τέχνη
Mathematics and Painting

http://platonicrealms.com/minitexts/Mathematical-Art-Of-M-C-Escher/

http://im-possible.info/english/articles/escher_math/escher_math.html

Το παρακάτω θα είναι το πρώτο επιστημονικό άρθρο που διαβάζετε  ;) :
http://www.ams.org/notices/201006/rtx100600706p.pdf


Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση