Πληροφορίες για τον Όμιλο Αλγοριθμικής

θέματα

(1/1)

[1] Όμιλος Αλγοριθμικής και Υπολογιστικής Σκέψης 2020-2021

[2] Τι θα κάνουμε στον όμιλο Αλγοριθμικής;

[3] Όμιλος Αλγοριθμικής 2018-2019

[4] Θερινό Σχολείο Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά για μαθητές

Πλοήγηση

[0] Ένα επίπεδο πάνω

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση