Ζάννειο Πειραματικό Γυμνάσιο

Όμιλος Αλγοριθμικής => Γλώσσες και Περιβάλλοντα Προγραμματισμού => Μήνυμα ξεκίνησε από: evry στις Οκτώβριος 18, 2014, 11:49:31 πμ

Τίτλος: Προγραμματισμός σε Python
Αποστολή από: evry στις Οκτώβριος 18, 2014, 11:49:31 πμ
Από που να ξεκινήσω; http://www.learnpython.org/ (http://www.learnpython.org/)

Στο μάθημα θα δουλέψουμε με έναν online python interpreter ώστε να μην χρειαστεί να εγκαταστήσουμε κάποιο λογισμικό
Εμείς θα δουλέψουμε στον Online Python Interpreter (http://www.compileonline.com/execute_python_online.php)

Ένας πολύ καλός συντάκτης για όλες τις γλώσσες προγραμματισμού είναι το  notepad++ (http://notepad-plus-plus.org/download/v6.6.9.html)
Ο διερμηνευτής της Python βρίσκεται εδώ (https://www.python.org/ftp/python/2.7.8/python-2.7.8.msi)
Διαφορετικά μπορείτε και να χρησιμοποιήσετε ένα ενιαίο προγραμματιστικό περιβάλλον για Python όπως το Eric (http://eric-ide.python-projects.org/eric-download.html)

Το βιβλίο που θα ακολουθήσουμε εμείς είναι το Invent with python, το οποίο υπάρχει όλο διαθέσιμο online
http://inventwithpython.com/chapters/ (http://inventwithpython.com/chapters/)


Ένα βιβλίο για ... παιδιά  (https://portal.utpa.edu/portal/page/portal/utpa_main/daa_home/coecs_home/stemgrant_home/stemgrant_templatefiles/Snake_Wrangling_for_Kids.pdf)

Ένα εξαιρετικό βιβλίο είναι το
How to Think Like a Computer Scientist:Learning with Python (http://www.greenteapress.com/thinkpython/thinkCSpy/thinkCSpy.pdf)

και η διαδραστική του online έκδοση
How to Think Like a Computer Scientist (http://interactivepython.org/courselib/static/thinkcspy/index.html)

Μερικά πολύ καλά tutorials για να ξεκινήσετε:

The Python Tutorial (https://docs.python.org/2/tutorial/)
Python for FUN (http://www.openbookproject.net/py4fun/)

Μαθαίνοντας Python στην Code Academy (http://www.codecademy.com/tracks/python)Ακολουθούν μερικά πολύ καλά βιβλία για python που διατίθενται δωρεάν στο διαδίκτυο

Πολύ απλός οδηγός για να ξεκινήσετε (http://simonhaughton.typepad.com/files/a-childrens-guide-to-python-programming.pdf)

Introduction to Computer Science Using Python: A Computational Problem-Solving Focus (http://files.glou.org/it-ebooks/Introduction%20to%20Computer%20Science%20Using%20Python.pdf)

Introduction to Python Programming (http://users-cs.au.dk/chili/PBI/python_tutorial_jakobfredslund.pdf)

Όλο το υλικό του μαθήματος A Gentle Introduction to Programming Using Python (http://ocw.mit.edu/ans15436/ZipForEndUsers/6/6-189-january-iap-2011/6-189-january-iap-2011.zip) του MIT.

Learning to Program using Python (https://www.ida.liu.se/~732A47/literature/PythonBook.pdf)

Learn Python: The Hard Way (http://learnpythonthehardway.org/book/)
Practical Programming in Python (https://launchpadlibrarian.net/165489933/PracticalProgrammingPython2014.pdf)

Python for Informatics (http://www.pythonlearn.com/book_007.pdf)