Ζάννειο Πρότυπο Γυμνάσιο

2014-2015 => Συναντήσεις Ομίλου 2016-2017 => Μήνυμα ξεκίνησε από: evry στις Φεβρουάριος 05, 2017, 02:57:08 μμ

Τίτλος: Συνάντηση 5 Φεβρουαρίου 2017
Αποστολή από: evry στις Φεβρουάριος 05, 2017, 02:57:08 μμ
ΕΡΓΑΣΙΑ Το παιχνίδι ΠΕΤΡΑ-ΨΑΛΙΔΙ-ΧΑΡΤΙ
Θα αναπτύξετε ένα πρόγραμμα το οποίο θα παίζει το παιχνίδι ΠΕΤΡΑ - ΨΑΛΙΔΙ - ΧΑΡΤΙ. (Rock -Scissors - Paper)
Ο χρήστης Θα δίνει το αρχικό γράμμα για κάθε αντικείμενο και ο υπολογιστής θα παράγει κάποιο στην τύχη.
 
Αρχικά κατεβάστε το  Φύλλο Δραστηριότητας από εδώ (http://evripides.mysch.gr/omilos/fa_rps_cpp.pdf)
διαβάστε το προσεκτικά και ακολουθήστε τις οδηγίες βήμα - βήμα.

Το πρόγραμμά μας θα πρέπει στο τέλος
1. Να παίζει συνεχόμενους γύρους. Σε κάθε γύρο να ρωτάει τον παίκτη αν θέλει να συνεχίσει
2. Να καταγράφει τις νίκες τις ήττες για τον παίκτη και τον υπολογιστή και να εμφανίζει στο τέλος τα συνολικά αποτελέσματα και τον τελικό νικητή.
και εντελώς προαιρετικά
3. Να εμφανίζει το αντικείμενο που επέλεξε τις περισσότερες φορές ο παίκτης

Δίνω ένα ημιτελές τμήμα του παιχνιδιού που θα πρέπει να αναπτύξετε με βάση τις οδηγίες του φύλλου εργασίας. Μπορείτε να το κατεβάσετε και από εδώ σε μορφή cpp. (http://evripides.mysch.gr/omilos/rps.cpp)
Κώδικας: cpp [Επιλογή]

#include <iostream>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
using namespace std;

int main ()
{
    int index;
    char computer;
    char player, choice;

    srand (time(NULL));

    cout << "********************************" << endl;
    cout << "*  Rock-Paper-Scissors Game Ver. 0.1  *" << endl;
    cout << "*         programmed by Euripides          *" << endl;
    cout << "********************************" << endl;

    cout << endl;

    cout << " Keep Calm, it is your turn now " << endl;
    cout  << "Enter choice : P: Paper, S: Scissors and R: Rock " << endl;
    cin >> player;

    index = rand() % 3 ;
    if (index == 0)
        computer = 'R';
    else if (index == 1)
        computer = 'P';
    else
        computer = 'S';

    cout << " You     : " << player << endl;
    cout << " Computer: " << computer << endl;

    if (player == 'P' && computer == 'R') {
        cout << "you win" << endl;
    }
    else {
        cout << "you lose" << endl;
    }
    cout << "***************" << endl;
    cout << "   GAME OVER  " << endl;
    cout << "***************" << endl;

  return 0;
}