Ζάννειο Πειραματικό Γυμνάσιο

Πληροφορική => Γ Τάξη => Μήνυμα ξεκίνησε από: evry στις Ιανουάριος 29, 2017, 09:12:02 μμ

Τίτλος: Επίλυση Δευτεροβάθμιας Εξίσωσης
Αποστολή από: evry στις Ιανουάριος 29, 2017, 09:12:02 μμ
Στο μάθημα παρουσίασα το παρακάτω πρόγραμμα για την επίλυση της δευτεροβάθμιας εξίσωσης:

Κώδικας: Python [Επιλογή]
from math import sqrt
print "***********************"
print "** Quadraic Equation **"
print "***********************"

a = input("a = ")
b = input("b = ")
c = input("c = ")

D = b*b - 4*a*c

x1 = (-b + sqrt(D))/(2*a)
x2 = (-b - sqrt(D))/(2*a)

print "x1 = ", x1
print "x2 = ", x2


Θυμίζω ότι για την επίλυση της δευτεροβάθμιας εξίσωσης ισχύουν τα παρακάτω:
 (http://evripides.mysch.gr/zanneio/quadratic.png)

ΕΡΓΑΣΙΑ
Θα πρέπει να διακρίνετε τις παραπάνω περιπτώσεις όπου έχουμε διπλή ρίζα ή η εξίσωση είναι αδύνατη.
Τι θα συμβεί αν δώσουμε
a = 0, b = 1, c = 10 ;
Ποια εξίσωση είναι αυτή και ποια είναι η λύση της; Μπορείτε να επεκτείνετε το πρόγραμμα ώστε να καλύπτει και αυτή την περίπτωση;


Μπορείτε να συμβουλευτείτε τις παρακάτω πηγές:
Δευτεροβάθμια Εξίσωση στο σχολικό βιβλίο (http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C104/470/3111,12510/)
https://en.wikipedia.org/wiki/Quadratic_equation (https://en.wikipedia.org/wiki/Quadratic_equation)