Ζάννειο Πρότυπο Γυμνάσιο

Πληροφορική => Β Τάξη => Μήνυμα ξεκίνησε από: evry στις Ιανουάριος 12, 2017, 01:02:54 μμ

Τίτλος: Λύσεις του τεστ στο Scratch
Αποστολή από: evry στις Ιανουάριος 12, 2017, 01:02:54 μμ
Το τεστ που γράψατε σήμερα είχε σαν σκοπό να ελέγξει τι έχετε καταλάβει ως τώρα στον προγραμματισμό, άρα δεν είχε καμία σημασία αν έχετε προετοιμαστεί για αυτό ή όχι.
Η πρώτη άσκηση ήταν σχεδόν ίδια με αυτή που σας είχα βάλει για τα Χριστούγεννα. Έπρεπε να γράψετε ένα πρόγραμμα που να σχεδιάζει το παρακάτω σχήμα:
(http://evripides.mysch.gr/zanneio/staircase.png)
Μια ενδεικτική απάντηση είναι η παρακάτω:
(http://evripides.mysch.gr/zanneio/staircasecode.png)

Η δεύτερη άσκηση αφορούσε τον σχηματισμό πολλών τετραγώνων περιμετρικά ενός μεγάλου τετραγώνου όπως φαίνεται παρακάτω:
(http://evripides.mysch.gr/zanneio/squaresperi.png)

Ένα πρόγραμμα που σχεδιάζει αυτό το σχήμα είναι το παρακάτω
(http://evripides.mysch.gr/zanneio/squarespericode.png)
Οι παραπάνω λύσεις είναι ενδεικτικές. Μπορεί να έχετε δώσει διαφορετικές λύσεις και να είναι σωστές ή κοντά στο σωστό.
Επίσης δεν ζητούνταν οι εντολές αρχικοποίησης όπως καθάρισε, πήγαινε, δείξε, ανέβασε/κατέβασε πένα κλπ. Τις δίνω παραπάνω ώστε αν θέλετε να δοκιμάσετε τα προγράμματα στο Scratch.
Προσοχή!! Στις παραπάνω λύσεις αντί για 100 που ζητούσα στο τεστ η πλευρά είναι 50 έτσι ώστε να χωράει όλο στην οθόνη του Scratch.