Ζάννειο Πρότυπο Γυμνάσιο

Πληροφορική => Α Τάξη => Μήνυμα ξεκίνησε από: evry στις Νοέμβριος 09, 2016, 10:48:44 μμ

Τίτλος: Μάθημα για Εβδομάδα 7-11 Νοεμβρίου
Αποστολή από: evry στις Νοέμβριος 09, 2016, 10:48:44 μμ
Για το επόμενο μάθημα να κάνετε μια καλή ανάγνωση το κεφάλαιο 5 και να σημειώσετε όσα είπαμε
Δοκιμάστε να εκτελέσετε τις παρακάτω δραστηριότητες
Πως "τρέχει" ένα πρόγραμμα (http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB100/534/3529,14500/extras/presentations/Kef2_5_eik_5_2_sound/Kef2_5_eik_5_2_sound.swf)
Κατηγορίες Λογισμικού (http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB100/534/3529,14500/extras/Activities/Kef2_5_categories/Kef2_5_categories.swf)

Εργασία για το σπίτι
Να απαντήσετε στο τετράδιο σας συνοπτικά (όχι πάνω από 3 γραμμές κάθε ερώτηση) τις ερωτήσεις στο τέλος του κεφαλαίου