Ζάννειο Πειραματικό Γυμνάσιο

Πληροφορική => Β Τάξη => Μήνυμα ξεκίνησε από: evry στις Σεπτέμβριος 23, 2016, 11:26:49 πμ

Τίτλος: 2ο-4ο μάθημα : Φύλλο Εργασίας σε Bits & Bytes και Ασκήσεις
Αποστολή από: evry στις Σεπτέμβριος 23, 2016, 11:26:49 πμ
Στο επόμενο μάθημα θα ασχοληθούμε με το παρακάτω φύλλο εργασίας.
Φύλλο Εργασίας Bits & Bytes (http://evripides.mysch.gr/faB1.pdf)

Μπορείτε να διαβάσετε τις αντίστοιχες ενότητες ώστε να είστε προετοιμασμένοι/ες από το σχολικό βιβλίο

Ψηφιακός κόσμος στο σχολικό βιβλίο (http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB101/535/3534,14519/)

Πρώτα να εκτελέσετε τις παρακάτω δραστηριότητες-ασκήσεις τις οποίες θα εξετάσω στην τάξη :D:

1. Με χρήση του επόμενου συνδέσμου θα μου φέρετε στο επόμενο μάθημα το όνομά σας με κεφαλαία κωδικοποιημένο στο δυαδικό σύστημα
Κωδικοποίηση χαρακτήρων στο δυαδικό σύστημα (http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1171)

2. Αφού διαβάσετε τον παρακάτω σύνδεσμό της wikipedia θα μου φέρετε γραμμένο το όνομά σας στον κώδικα Μορς.
Κώδικας Μορς στην wikipedia (https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82_%CE%9C%CE%BF%CF%81%CF%82)

3. Δοκιμάστε να ρυθμίσετε τους παρακάτω διακόπτες στην ίδια θερμοκρασία. (επιλέξτε εσείς σε ποια θερμοκρασία)
Αναλογικός/Ψηφιακός Διακόπτης Ρύθμισης της Φωτεινότητας (http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/976)