Καινοτόμες Διδακτικές Πρακτικές

  1. Όμιλος Αλγοριθμικής στο Ζάννειο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά

  2. Το Πείραμα του Ερατοσθένη

  3. Αξιοποιώντας το μοντέλο της ζυγαριάς και το διαδραστικό λογισμικό DWO για τη διδασκαλία των εξισώσεων.

  4. Ψηφιακό Σενάριο για το Πυθαγόρειο Θεώρημα Διαδικτυακό Ψηφιακό Φύλλο Εργασίας

  5. Διαδικτυακό Ψηφιακό Σενάριο για τη Συμπλήρωση Τετραγώνου

  6. Διαδικτυακό Ψηφιακό Σενάριο για τη Δευτεροβάθμια Εξίσωση/Συνάρτηση

  7. Τα μοντέλα της ανεστραμμένης τάξης και της μάθησης βασισμένης στο πρόβλημα στην εξ αποστάσεως διδασκαλία του προγραμματισμού.

  8. Συμμετοχή μαθητών στον διαγωνισμό Mission Zero του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος.